Lyckad tidskriftsträff på G 18

25.11.2016 kl. 14:46
Tidskriftsträffen den 8.11. på G 18 lockade ett drygt 20-tal personer från åtminstone 16 tidskrifter. Nya träffar ordnas under våren 2017.

Tidskriftsträffen

den 8.11. på G 18 var mycket lyckad. Ett drygt 20-tal personer deltog, plus arrangörerna, från åtminstone 16 tidskrifter. Halva tiden diskuterades aktuella frågeställningar och problem inom tidskriftsvärlden, och den andra halva tiden ägnades Skriftly och dess utvecklingsplaner. Antalet medverkande tidskrifter är redan 25, och flera till är på väg.

Erfarenheterna från träffen, arrangerad av Svenska Studieförbundet/Mari Pennanen, Ben Fernström från Paradgim och undertecknad koordinator för Tidskriftsprojektet, var så pass lyckade att man kommer att arrangera liknande träffar senare, förmodligen redan under våren 2017.  

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med