Ingen Vasa Bokmässa i år!

10.04.2017 kl. 22:24
Den Bokmässa i Vasa som redan hann bli en tradition ordnas inte längre, fr.o.m. i år.

Vasa Bokmässa ordnades i nästan 10 år, från 2009 till 2016, i samband med Österbotten Stormässa i Botniahallen i Korsholm. Tidskriftsprojektet deltog alla år med en egen liten monter, där mellan 40 och 60 tidskrifter brukade delta.

Senaste år beslöt emellertid arrangörerna bakom Stormässan att inte längre ha en skild avdelning för böcker och tidskrifter.

Nu koncentrerar vi alltså alla våra krafter på Helsingfors Bokmässa, där tidskrifterna deltagit med en egen monter sedan begynnelsen. 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med