Hfors Bokmässa slog nytt rekord

13.12.2017 kl. 13:19
Helsingfors Bokmässa 26-29.10.2017 slog nytt besökarrekord, drygt 84 000 personer. Tidskrifterna deltog som tidigare med en stor monter, och utdelning av drygt 70 tidskrifter. Ett rekordantal tidskrifter var på plats med eget diskbord.

Helsingfors Bokmässa 26-29.10. 2017

Bokmässan slog i år nytt besökarrekord: drygt 84 000. Glädjande, speciellt mot bakgrunden av allt tal om bokens död, och att ungdomar inte läser. Man hade i år satsat speciellt just på ungdomar, vilket märktes överallt på mässan. Vår monter var ungefär som ifjol, 46 m2, med Tidskriftscentralen som närmaste granne, liksom förut.

Intresset för diskborden var i år betydligt större än tidigare. Hela 17 tidskrifter visade intresse, av vilka två föll bort och några ville ha delat bord, men det var ändå mer än det egentligen fanns plats för. Vi lyckades ändå klämma in 13 diskbord (mot nio ifjol).

På plats var följande  tidskrifter: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, Forum för ekonomi och teknik, God Tid, Ikaros (delad disk), Kustmedia (ByaNytt & KustNytt, delad disk), Landsbygdens folk, Ny Tid, Omslaget, Släktforskaren, Skärgård (delad disk), Språkbruk och Vi hörs. 

Det sammanlagda antalet tidskrifter i montern var i år 71 stycken, mot 76 ifjol. 

Åtgången av gratisexemplar var som vanligt stor. De flesta hade dimensionerat rätt, och mycket få tog slut i förtid. 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med