EU:s dataskyddsreform

19.03.2018 kl. 17:35
I slutet av maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, med nya krav för alla som upprätthåller personregister. Har det konsekvenser också för tidskrifterna?

EU:s dataskyddsreform

Som många av er säkert har läst, antog EU år 2016 en ny dataskyddsförordning, den s.k. GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter hittillsvarande nationell lagstiftning ifråga om register- och personuppgifter, och påverkar därmed också föreningarna i vårt land – inklusive tidskrifterna. Det primära syftet är att säkerställa att den enskilda individen har möjlighet till kontroll över sina egna personuppgifter. 

Konkret handlar det i första hand om uppgifter som föreningar och andra organisationer samlar in om sina medlemmar. Och att ”den personuppgiftsansvarige [t.ex. tidskriftsredaktionen/utgivaren] ska ansvara för och kunna visa att principerna efterlevs” (artikel 5).

I praktiken har reformen knappast större konsekvenser för tidskrifterna, som ju vanligen endast har ett prenumerantregister, med namn och adresser. Men också här gäller det att vara medveten om de krav den nya lagen ställer. 

Stor hjälp kan man få av de sakkunniga som finns inom SFV, på adressen www.foreningsresursen.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med