Ny tidskriftsträff 7.5.2019!

05.04.2019 kl. 13:02
Vårens tidskriftsträff ordnas tisdagen 7 maj 2019, som tidigare på G18. Temat denna gång är Tidskriftsprojektet: vad det varit och fr.a. vad tidskrifterna framöver önskar sig av det. Vilken typ av service vill man ha? Några tidskriftsredaktörer medverkar med förberedda kommentarer.

Tidskriftsträff

Tid:   7.5.2019, kl. 11.00-15.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Vad väntar vi oss av Tidskriftsprojektet?

Tidskriftsprojektet har funnits sedan 1995, dvs. i snart 25 år, med finansiering huvudsakligen från Konstsamfundet.  Syftet har under dessa år varit att hjälpa tidskrifterna med marknadsföring, information och fortbildning. Det har man, med hjälp av projektets koordinator, gjort bl.a. genom:

  • egen monter på Helsingfors Bokmässa, en tid också Vasa Bokmässa, så länge den fanns
  • egna sidor i den finlandssvenska Bokkatalogen
  • fortbildning i samarbete med Social- och kommunalhögskolan vid HU
  • kurser, kliniker och tidskriftsträffar
  • service på nätet, såsom webbsidan tidskrift.fi och plattformen paperini.com

Dags att summera erfarenheterna hittills, och framför allt att se vidare. Hur vill tidskrifterna själva att projektet ska se ut i fortsättningen? Vilken typ av service och stöd vill man ha? Vad fungerar bra och vad fungerar sämre, och på vilka områden borde det ske en utveckling?

Tanken är att träffen i huvudsak ska ägnas åt fria diskussioner, men vi har begärt förberedda kommentarer av några redaktörer – både sådana med lång erfarenhet och sådana som inte varit med så länge.

11.00                    Lunch och mingel

12.00                    Tidskriftsprojektet – ett kvartssekel av                                    stöd åt våra tidskrifter

                             Hur kom det till, vad har man gjort, och                                  vartåt är vi på väg?

                             Thomas Rosenberg, koordinator för                                        Tidskriftsprojektet

12.20                   Förberedda kommentarer av olika                                           tidskrifter

13.15                    Diskussion

                             Kaffe

14.00                    Dagens utmaningar för tidskrifterna

                            Vilka är dagens utmaningar i                                                   tidskriftsvärlden?

                            Vilken typ av stöd önskar tidskrifterna av                                 Tidskriftsprojektet?

                            Arbete i mindre grupper

                           Diskussionen leds av Mari Pennanen,                                    verksamhetsledare på                                                             Svenska studieförbundet                             

15.00                    Sammanfattning och diskussion

15.30                    Avslutning

 

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna.

Anmäl dig senast 16.4 här: www.lyyti.in/tidskriftstraff2019

Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Mera information av Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171 eller Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279.

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med