Dags att anmäla sig till Tidskriftsträffen 7.5.!

26.04.2019 kl. 16:32
Det finns ännu plats på vårens Tidskriftsträff, den 7 maj 2019 på G 18 i Helsingfors. Deadline för anmälningar 30.4. Kompletterat program nedan.

Tidskriftsträff

Tid: 7.5.2019, kl. 11.00-15.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Vad väntar vi oss av Tidskriftsprojektet?

Tidskriftsprojektet har funnits sedan 1995, dvs. i snart 25 år, med finansiering huvudsakligen från Konstsamfundet.  Syftet har under dessa år varit att hjälpa tidskrifterna med marknadsföring, information och fortbildning. Det har man, med hjälp av projektets koordinator, gjort bl.a. genom:

  • egen monter på Helsingfors Bokmässa, en tid också Vasa Bokmässa, så länge den fanns egna sidor i den finlandssvenska Bokkatalogen
  • fortbildning i samarbete med Social- och kommunalhögskolan vid HU
  • kurser, kliniker och tidskriftsträffar
  • service på nätet, såsom webbsidan tidskrift.fi och plattformen paperini.com

Dags att summera erfarenheterna hittills, och framför allt att se vidare. Hur vill tidskrifterna själva att projektet ska se ut i fortsättningen? Vilken typ av service och stöd vill man ha? Vad fungerar bra och vad fungerar sämre, och på vilka områden borde det ske en utveckling?

Tanken är att träffen i huvudsak ska ägnas åt fria diskussioner, men vi har begärt förberedda kommentarer av några redaktörer – både sådana med lång erfarenhet och sådana som inte varit med så länge.

11.00                    Lunch och mingel

12.00                      Tidskriftsprojektet – ett kvartssekel av stöd åt våra tidskrifter. Hur kom det till, vad har man gjort, och vartåt är vi på väg?

                              Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet

12.20                      Förberedda kommentarer av olika tidskrifter:

                               Anne Nylund, Vård i fokus

                               Magnus Östman, Finlands natur

                               Pia Westerberg/Bianca Holmberg, Språkbruk

                               Malin Johansson, Omslaget

13.15                      Diskussion

                               Kaffe

14.00                      Dagens utmaningar för tidskrifterna

                               Vilka är dagens utmaningar i tidskriftsvärlden? Vilken typ av stöd önskar tidskrifterna av Tidskriftsprojektet?

                               Arbete i mindre grupper

                               Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet, leder diskussionen

15.00                      Sammanfattning och diskussion

15.30                                     Avslutning

 

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna.

Anmäl dig senast 30.4 här: www.lyyti.in/tidskriftstraff2019

Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Mera information av Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171 eller Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279.

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med