Nya tidskriftskurser i höst!

20.06.2019 kl. 13:37
I höst bjuder vi på både en tvådagars tidskriftskurs, på HU 10-11.10.2019, och en tidskriftsträff på G 18, 5.11.2019.

Tidskriftskurs

Engagemang och ekonomi

- seminarium för redaktörer

10-11.10.2019, Helsingfors

Var finns engagemanget och passionen i dagens medievärld? Hur kan man som redaktör hitta framtidstron i en bransch hårt pressad av digitaliseringen och jakten på nya och fungerande affärsmodeller? Det här är några av de frågeställningar som behandlas under tvådagarsseminariet ”Engagemang och ekonomi”, som riktar sig till tidskrifts- och tidningsredaktörer. För att belysa tematiken ur olika synvinklar presenteras såväl olika case från tidnings- och tidskriftsvärlden som aktuell forskning på området.

Målsättningar och innehåll

Det övergripande syftet med seminariet är att öka deltagarnas kunskap om och medvetenhet kring hur man skapar engagemang och passion inte bara i sitt eget arbete utan också i relationen till sina målgrupper. Deltagarna ges också färsk kunskap om vad forskningen visar ifråga om fungerande affärsmodeller. Presentationen av olika typfall ger deltagarna konkreta exempel som de kan relatera till sin egen verklighet.

Tidskrifts- och tidningsredaktörer ges även en ypperlig möjlighet till nätverkande och utbyte av idéer med kolleger, både på svenska och finska.  

Målgrupp

Seminariet är i främsta hand avsett för tidskrifts- och tidningsredaktörer. Men det kan säkert vara av intresse också för representanter för tidskrifternas och tidningarnas utgivarorganisationer.

Seminariets upplägg och program

Seminariet arrangeras 10.10.2019–11.10.2019 på centrumcampus vid Helsingfors universitet. Noggrannare plats meddelas då anmälningstiden har utgått.

Arbetstiderna är torsdag 10.10 kl. 12–17 och fredag 11.10 kl. 9–14. Seminariet består av föredrag och kortare inlägg samt gemensamma diskussioner.

Preliminära innehållsteman för utbildningsdagarna är följande: (HY+ förbehåller sig rätten till förändringar i programmet):

Torsdag 10.10.2019, kl. 12:00-17:00 (Frivillig middag kl.18:00 på egen bekostnad)

-Introduktion: Var finns engagemanget och passionen?

-Lokaljournalistiken visar vägen

-Vad har tidningarna att lära sig av våra tidskrifter?

Fredag 11.10.2019, kl. 09:00-14:00

-Var finns de fungerande affärsmodellerna?

-Sammanfattning av seminariet

Utbildare

Som moderator för seminariet fungerar sociolog och skriftställare Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet, samt universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors universitet.

Övriga föreläsare under seminariedagarna är:

·         Chefredaktör Anna Björkroos, Nya Åland

·         Chefredaktör Arto Henriksson, Loviisan Sanomat, ordförande för Lokaltidningarnas förbund (på finska)

·         Chefredaktör Janne Wass, Ny Tid

·         Utgivningschef Tuomas Rantanen, Voima-lehti (på finska)

·         Universitetsforskare Karl-Jacob Mickelsson & professor Tore Sandvik, Svenska Handelshögskolan

·         Universitetslektor Katja Lehtisaari, Helsingfors universitet

Kostnader

Konstsamfundet finansierar merparten av seminariets pris. Av deltagarna debiteras en avgift på 200 euro + moms 24 % (sammanlagt 248 euro). Om det kommer två eller flera deltagare från samma tidskrift är priset 150 euro per person. I priset ingår seminariets innehåll och material samt för- och eftermiddagskaffe enligt programmet. Lunch och den frivilliga middagen sker på egen bekostnad.

Anmälan

Anmäl dig på hyplus.helsinki.fi/sv till seminariet. Anmälningstiden utgår 29.09.2019 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om seminariet.

Vänligen notera att anmälan är bindande. Om deltagaren annullerar sin anmälning efter sista anmälningsdagen, men minst 14 dagar före seminariets början, debiteras 25 % av den totala avgiften. Om deltagandet annulleras mindre än 14 dagar före seminariets början debiteras 50 % av avgiften. Vid avhopp efter att seminariet har börjat debiteras hela seminarieavgiften. Undantag görs om deltagaren kan visa upp ett godkänt läkarintyg. Vid förhinder kan deltagaren även välja att skicka en ersättare till seminariet.

Ytterligare information

Kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki
josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi
+358 50 347 3315

 

 

Tidskriftsträff med kollegial sparrning

5 November 2019 kl. 11.30–15.30

Välkommen på höstens tidskriftsträff tisdagen den 5 november kl. 11.30-15.30 i SFV-huset G18. Tidskriftsprojektet i samarbete med Svenska studieförbundet bjuder de finlandssvenska tidskrifternas redaktörer till en diskussion. Temat är kollegial sparrning. Vi kommer att läsa varandras tidskrifter och både ge och få respons på tidskrifterna.

Många tidskriftsredaktörer upplever sig ensamma i sitt arbete och mängden respons på den egna tidskriften är inte alltid så stor. Nu vill vi ge er möjlighet både att bekanta er närmare med kollegers tidskrifter, och samtidigt få konkret respons av professionella tidskriftskolleger på den egna tidskriften.

Vi inleder med lunch och delar sedan in oss i mindre grupper för konkret arbete, där var och en får respons på sin tidskrift. Anmäl dig senast den 18.10 via länken nedan om du vill vara med. Kort därefter får du information om till vilka du ska skicka ett exempel av din tidskrift (samma nummer till 3-4 personer i din grupp). Du får på motsvarande sätt några tidskrifter som du ska bekanta dig med och förbereda kommentarer kring. Alla deltagare ger på träffen respons på några andra tidskrifter och får i gengäld respons från några andra tidskriftsredaktörer.

Noggrannare instruktioner kommer till alla anmälda, men det här vill du alltså inte missa: respons och utvecklingsförslag från kompetenta kolleger från andra organisationer!

Anmäl dig via denna länk senast den 18.10: https://www.lyyti.in/tidskriftstraff051119

Program

11.30 Lunch och nätverkande

12.15 Inledning och metodpresentation

13.00 Arbete i grupp: kollegial sparrning med respons på tidksrifter ni bekantat er med på förhand

14.30 Gemensam diskussion

15.30 Avslutning

 

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna. Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Mera information av Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171 eller Mari Pennanen,mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279.

Kontakt

mari.pennanen@studieforbundet.fi

Plats

SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Tid

05.11 kl. 11.30–15.30

 

 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med