Åminne Folkpark

Tidning om föreningar och kultur i Malax med omnejd. Föreningsnyheter, artistreportage och lokala nyheter från Malax. Infromationstidning för Åminne Folkparks verksamhet. Utges i området Vörå-Kristinestad. Utges i upp till 20.000 exemplar, alla nummer publiceras även kostnadsfritt digitalt på https://issuu.com/aminnefolkpark

Utgivare
Åminne Folkpark r.f
Redaktionens adress
Postadress: Köpingsvägen 18, 66100 Malax
Besöksadress: Paviljongvägen 21, 66100 Malax
E-post
info@aminnefolkpark.fi
Telefon
050-5444880
Chefredaktör/ redaktör
Jonas Rönnqvist, Ann-Charlotte Silfver

Antal nr/år
4
Upplaga
20000
Prenumerationspris
Oadresserad gratistidning
Läs tidskriften här