Arena

Arena är Svenska modersmålslärarföreningen i Finlands tidskrift. Den ges ut två gånger i året och skickas hem till alla medlemmar i SMLF. Sedan ca 1 år tillbaka publicerar vi även tidningen digitalt via issuu.com så att också andra intresserade ska få ta del av innehållet.
Arena innehåller artiklar och intervjuer som berör ämnet Svenska och litteratur och den riktar sig till modersmålslärare i grundskolan och på andra stadiet, samt till andra som intresserar sig för frågor som rör modersmålsämnet. I tidningen kan man läsa om aktuella händelser, teman, fortbildningar, recensioner av nyutgiven litteratur och nyutgivna avhandlingar, samt ta del av andra aktuella frågor.

Utgivare
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, r.f.
Redaktionens adress
Strandgränden 18
68580 Larsmo
E-post
christoffer.warn@edu.pargas.fi
Chefredaktör/ redaktör
Christoffer Wärn
Webbplats

Antal nr/år
2
Upplaga
ca 400
Prenumerationspris
Medlemsförmån