Bibban

Bibban är Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning. Tidningen är en medlemsförmån, men den går även att prenumerera på utan att vara medlem.

I tidningen ingår artiklar, notiser och kolumner om aktuella frågor inom biblioteksvärlden, glimtar ur vardagen vid de svensk- och tvåspråkiga biblioteken i Finland samt mycket bok- och läsrelaterat!

Utgivare
Finlands svenska biblioteksförening
Redaktionens adress
bibban@fsbf.fi
E-post
bibban@fsbf.fi
Chefredaktör/ redaktör
Sandra Herrmans
Webbplats

Antal nr/år
3
Upplaga
390
Prenumerationspris
Medlemsförmån, för övriga 35 e inom Finland, 45 e utomlands
Läs tidskriften här