Bibban

Bibban ingår i medlemsavgiften, men det går också att prenumerera på tidningen utan att vara medlem. Bibban är Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning och utkommer tre gånger per år. I tidningen ingår artiklar, notiser och kolumner om aktuella frågor inom biblioteksvärlden, glimtar ur vardagen vid de svensk- och tvåspråkiga biblioteken i Finland samt mycket bok- och läsrelaterat!

Utgivare
Finlands svenska biblioteksförening
Redaktionens adress
fsbf@fsbf.fi
E-post
fsbf@fsbf.fi
Chefredaktör/ redaktör
Pia Vuorio

Antal nr/år
3
Upplaga
390
Prenumerationspris
Medlemsförmån, för övriga 35 e inom Finland, 45 e utomlands
Läs tidskriften här