Bibban

Bibban är Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning och utkommer med tre nummer per år. I tidningen ingår artiklar, notiser och kolumner om aktuella frågor inom biblioteksvärlden samt glimtar ur vardagen vid de svensk- och tvåspråkiga biblioteken i Finland.

Utgivare
Finlands svenska biblioteksförening
Redaktionens adress
fsbf@fsbf.fi, fsbf@gmail.com
E-post
fsbf.bibban@gmail.com
Chefredaktör/ redaktör
Pia Vuorio
Webbplats

Antal nr/år
3/år
Prenumerationspris
medlemsförmån, för övriga 35 e inom Finland, 45 e utomlands
Läs tidskriften här

HUVUDMAN
FINANSIÄR