Budkavlen

Tidskriften Budkavlen ges ut av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Fokus ligger på akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi, folkloristik, kulturanalys och kulturhistoria). Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur. Budkavlen utkommer som open access med ett nummer per år.

Temat för Budkavlen 2022 är Äckel som kulturell kraft. Redaktörer är Blanka Henriksson & Ann-Helen Sund.


Utgivare
Åbo Akademi
Redaktionens adress
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
lmarande@abo.fi
Telefon
+358 505947282
Chefredaktör/ redaktör
Lena Marander-Eklund

Antal nr/år
1
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här