Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik

Budkavlen är en tidskrift utgiven av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Budkavlen riktar sig till kulturvetare och andra som är intresserade av kulturella perspektiv på samhället.

Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur där två referenter avgör artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Budkavlen har märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer.

Från och med år 2020 finns Budkavlen endast online på Journal.fi (open access).

Utgivare
Åbo Akademi
Redaktionens adress
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
budkavlen@abo.fi
Chefredaktör/ redaktör
Lena Marander-Eklund

Antal nr/år
1
Läs tidskriften här