Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik

Budkavlen är en tidskrift utgiven av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Budkavlen riktar sig till kulturvetare och andra som är intresserade av kulturella perspektiv på samhället.

Budkaveln 2021 behandlar Budkavlens 100-åriga historia. Jubileumsnumret belyser tidskriftens 100-åriga färdväg ur olika perspektiv. Många av artiklarna har en eftertänksam och tillbakablickande karaktär där det föränderliga redaktionella arbetet kring tidskriften diskuteras. Mycket har förändrats.

Från att ha varit ett nationellt projekt har tidskriften utvecklats till ett vetenskapligt forum där texterna genomgår kollegial granskning och publicering online. Men det finns också tydliga spår av kontinuitet, såsom att tidskriften formas av den etnologiska och folkloristiska miljön vid Åbo Akademi.

Utgivare
Åbo Akademi
Redaktionens adress
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
budkavlen@abo.fi
Chefredaktör/ redaktör
Lena Marander-Eklund

Antal nr/år
1
Läs tidskriften här