ByaNytt

ByaNytt är Korsholms egna lokaltidning och har utkommit i över 35 år. Tidningen fokuserar på människonära intervjuer och följer händelserna i nejden. Det gör ByaNytt till en ovärderlig dokumentation för framtiden. Innehållet är tidlöst och alltid med varmt genuint intresse för näromgivningen.

Utgivare
Kustmedia Ab
Redaktionens adress
Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa
E-post
info@kustmedia.fi
Telefon
06-3441800
Chefredaktör/ redaktör
Lisbeth Bäck
Webbplats

Antal nr/år
10
Upplaga
2800
Prenumerationspris
57€ inom Finland
Läs tidskriften här