DIFFerens

DIFFerens är DIFF-Ingenjörerna i Finlands medlemstidning, var det tas upp aktuella ämnen inom ingenjörsområdet från hela Finland.

Utgivare
DIFF- Ingenjörerna i Finland
Redaktionens adress
Klockbron 7, 00520 HELSINGFORS
E-post
kansli@diff.fi
Telefon
040-585 0972
Chefredaktör/ redaktör
Viktor Kock, Antonia Grahne-Zach

Antal nr/år
4
Upplaga
2320
Prenumerationspris
medlemsförmån