Elevbladet EBL

Elevbladet är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f:s medlemstidningen. Tidningen riktar stig till elever och studerande i grundskolands övre årskurser och andra stadiet. Tidningen innehåller allt möjligt från spännande reportage till studietips och åsiktskolumner.

Utgivare
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f.
Redaktionens adress
Kaserngatan 1D, 00140 Helsingfors
E-post
kansliet@skolungdom.fi

Antal nr/år
2
Prenumerationspris
medlemsförmån
Läs tidskriften här