Barntidningen Eos

Förnyade Eos utkommer med fyra nummer i året. Nya Eos har ett tydligare rusmedelsförebyggande innehåll men som läsare möts du av den glada välkända Eoskänslan. I Eos hittar du artiklar, intervjuer, faktauppslag, frågespalter kring rusmedel och hälsa men också favoriter som korsord, pyssel, tävlingar och planscher. Nya Eos utökas även med några sidor som lyfter aktuella ämnen för vuxna.
Eos delas ut som ett inspirationsmaterial för rusmedelsfostran i skolan och därefter kan eleverna ta hem sin egen tidning läsa med familjen.

Utgivare
Nykterhetsförbundet Hälsa & trafik / Eos
Redaktionens adress
Magasinsgatan 10, 65100 Vasa
E-post
eos@nykter.fi
Telefon
050 3578393
Chefredaktör/ redaktör
Susan Sandberg-Ek
Webbplats

Antal nr/år
4 nummer för åk 3-6 under läsåret
Upplaga
4000
Prenumerationspris
Delas ut till elever i åk 3-6
Läs tidskriften här
Eos kan läsas gratis på eoswebben.fi