Barntidningen Eos

Förnyade Eos utkommer 2022 med fyra nummer i året. Nya Eos har ett tydligare rusmedelsförebyggande innehåll men som läsare möts du av den glada välkända Eoskänslan. I Eos hittar du artiklar, intervjuer, faktauppslag, frågespalter kring rusmedel och hälsa men också favoriter som korsord, pyssel, tävlingar och planscher. Nya Eos utökas även med några inspirationssidor för vuxna.

Eos delas delvis ut som stöd för rusmedelsfostran i skolan och du kan såklart att prenumerera på fyra nummer av Eos till din hemadress.

Utgivare
Nykterhetsförbundet Hälsa & trafik / Eos
Redaktionens adress
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa
E-post
eos@nykter.fi
Telefon
06-318 0900
Chefredaktör/ redaktör
Susan Sandberg-Ek
Webbplats

Antal nr/år
4 nummer för åk 3-6 under läsåret
Upplaga
2500
Prenumerationspris
uppdateras 2022
Läs tidskriften här