Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ekonomiska samfundets tidskrift publicerar artiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik och forskning, och den riktar sig till alla med intresse att fördjupa sig i ekonomiska frågor. Vetenskapliga och populärvetenskapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner ingår. Tidskriften utkommer med tre nummer 2022 och den är för närvarande den enda svenskspråkiga ekonomitidskriften i euroområdet.

Utgivare
Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.
Redaktionens adress
Mikael Kosk, Sandviksgatan 12 D 58, 001800, Helsingfors
E-post
mikael.kosk@gmail.com
Telefon
+358407562985
Chefredaktör/ redaktör
Mikael Kosk

Antal nr/år
3
Upplaga
ca 700
Prenumerationspris
Medlemsförmån som är kostnadsfri även för andra som vill beställa den.
Läs tidskriften här
www.ekonomiskasamfundet.fi/tidskriften