Ekonomiska samfundets tidskrift

Ekonomiska samfundets tidskrift publicerar artiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik och forskning. Vetenskapliga och populärvetenskapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner ingår. Syftet är att vidga intresset för och tillämpningen av ekonomisk vetenskap och väcka debatt kring ekonomiska frågor.

Utgivare
Ekonomiska samfundet i Finland rf
Redaktionens adress
Mikael Kosk, Sandviksgatan 12 D 58, 00180 Helsingfors
E-post
mikael.kosk@gmail.com
Telefon
+358407562985
Chefredaktör/ redaktör
Mikael Kosk

Antal nr/år
2
Upplaga
800–900
Prenumerationspris
Medlemsförmån som delas ut gratis till alla som vill läsa tidskriften
Läs tidskriften här
ekonomiskasamfundet.fi/tidskriften eller Paperini

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi