Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Ekonomiska samfundets tidskrift publicerar artiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik och forskning. Den riktar sig till alla med intresse att fördjupa sig i ekonomiska frågor. Vetenskapliga och populärvetenskapliga bidrag, debattinlägg och bokrecensioner ingår. Tidskriften utkommer med tre nummer 2023 och den är för närvarande den enda svenskspråkiga ekonomitidskriften i euroområdet.

Utgivare
Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.
Redaktionens adress
Mikael Kosk, Sandviksgatan 12 D 58, 001800, Helsingfors
E-post
mikael.kosk@gmail.com
Telefon
+358407562985
Chefredaktör/ redaktör
Mikael Kosk

Antal nr/år
3
Upplaga
ca 650
Prenumerationspris
Medlemsförmån. Den tryckta tidskriften kan kostnadsfritt beställas även av utomstående.
Läs tidskriften här
www.ekonomiskasamfundet.fi/tidskriften