Fanbäraren

Tidskriften som bevakar försvarsfrågor i allmänhet och försvarsfrågor vid Nylands brigad i synnerhet.

Utgivare
Nylands Brigads Gille r.f. och Nylands brigad
Redaktionens adress
C/o Nylands brigad
10640 Dragsvik
E-post
redaktion.fanbararen@gmail.com
Chefredaktör/ redaktör
Jens Berg (Montem)

Antal nr/år
4
Upplaga
ca 3500