Finsk Tidskrift

Med sin drygt 140 år långa historia är Finsk Tidskrift Nordens äldsta fortsättningsvis utkommande kulturtidskrift. I åtta nummer per år strävar tidskriften efter ingående reflektion inom ett brett spektrum av ämnen och vill ge djupare historisk, politisk, ekonomisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten.

Några typiska kännetecken för tidskriften är dess politiska obundenhet, värnandet om det socialliberala arvet, en ytterst sparsmakad layout och kombinationen av vetenskaplighet, fördjupning och ifrågasättande. Tidskriftens utgivare är Föreningen Granskaren r.f. Dess redaktion och redaktionsråd består av aktiva medlemmar och forskare verksamma inom det akademiska både i Finland och i de övriga nordiska länderna. Tidskriftens redaktion och Föreningen Granskaren verkar i Åbo.

Utgivare
Föreningen Granskaren r.f.
Redaktionens adress
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
finsktidskrift@abo.fi
Chefredaktör/ redaktör
Ann-Charlotte Palmgren

Antal nr/år
6, varav ett dubbelnummer
Prenumerationspris
40€ / år
Läs tidskriften här
Nummer äldre än sex månader kan läsas på arkivet: http://www.finsktidskrift.fi/arkiv/