Finsk Tidskrift

Med sin drygt 140 år långa historia är Finsk Tidskrift Nordens äldsta fortsättningsvis utkommande kulturtidskrift. I sex nummer per år strävar tidskriften efter ingående reflektion inom ett brett spektrum av ämnen och vill ge djupare historisk, politisk, ekonomisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten.

Några typiska kännetecken för tidskriften är dess politiska obundenhet, värnandet om det socialliberala arvet, en ytterst sparsmakad layout och kombinationen av vetenskaplighet, fördjupning och ifrågasättande.

Finsk Tidskrift publicerar sedan 2015 såväl kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, som essäer och recensioner och har klassifikation 1 i Publikationsforum (JUFO).

Utgivare
Föreningen Granskaren rf.
Redaktionens adress
Finsk Tidskrift
Arken, Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo
Finland
E-post
finsktidskrift@abo.fi
Chefredaktör/ redaktör
Ann-Charlotte Palmgren (chefredaktör) och Lina Metsämäki (redaktionssekreterare)

Antal nr/år
6
Prenumerationspris
40€/år inom Finland, 50€/år till Sverige
Läs tidskriften här
finsktidskrift.fi, kompletteras successivt med nya nummer sex månader efter att de publicerats.