Fiskarposten

Medlemstidning för Österbottens-, Nylands- och Åbolands Fiskarförbund r.f. samt Ålands Fiskare. Tidningen tar upp aktualiteter inom fiskerinäringen allt från fiske, miljö, förvaltning och fiskevattenvårds frågor. Tidningens mål är att presentera vad som är aktuellt i de olika medlemsförbunden.

Utgivare
Åbolands Fiskarförbund r.f.
Redaktionens adress
Köpmansgatan 5
E-post
kaj.mattsson@abofish.net
Telefon
0400-573474
Chefredaktör/ redaktör
Kaj Mattsson

Antal nr/år
9
Upplaga
ca. 900
Prenumerationspris
35 euro/år