Affärsmagasinet Forum

Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, teknik, ledarskap, börs och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner.

Utgivare
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
Redaktionens adress
PB 217 (Mannerheimvägen 18), 00101 Helsingfors
E-post
soren.jonsson@forummag.fi
Telefon
044-783 5705
Chefredaktör/ redaktör
Sören Jonsson (chefredaktör), Patrik Harald (ekonomireporter)
Webbplats

Antal nr/år
10
Upplaga
11 000
Prenumerationspris
Helårsprenumeration inom Norden: 96 €, lösnummerpris: 8,90 €.