FRLGT

Onlinemagasin för kultur- och samhällsdebatt. FRLGT publicerar välskrivna kolumner, krönikor och essäer samt noveller, poesi, tecknade serier och satir. Våra kärnämnen är kultur och politik, samhällstrender, konstkritik och litteratur. För alla läsande och tänkande människor, på svenska.

Utgivare
Förlaget M
Redaktionens adress
Sundholmsstranden 7 L, 00180 Helsingfors.
E-post
janne.strang@forlaget.com
Telefon
+358440938263
Chefredaktör/ redaktör
Janne Strang

Antal nr/år
Kontinuerligt uppdaterad
Upplaga
Online
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här