Funktionsrätt i samarbete (FUNK.)

FUNK. är en funktionshinderpolitisk tidning. Vi har fokus på samhälle, socialpolitik och mänskliga rättigheter, och bevakar frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får tidningen som kostnadsfri medlemsförmån. Den läses också på Kårkullas boenden, bibliotek, socialkanslier, Luckan och av påverkare och aktörer i branschen.

Utgivare
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Redaktionens adress
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
E-post
redaktion@funk.fi
Telefon
044 555 4388
Chefredaktör/ redaktör
Mikaela Remes
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
4 800
Prenumerationspris
Medlemsförmån. 15 e/år för övriga.
Läs tidskriften här
issuu.com/sosaktuellt