Funktionsrätt i samarbete (FUNK.)

Tidningen Funktionsrätt i samarbete (FUNK.) är en funktionshinderpolitisk tidning, ett gemensamt språkrör för de finlandssvenska funktionshinderförbunden. FUNK. bidrar till ökad kunskap och förståelse både inom och utanför fältet.

Funktionsrätt i samarbete har fokus på samhälle och socialpolitik, och diskuterar gemensamma frågor som förenar det finlandssvenska funktionshinderfältet.

Tidningen gick tidigare under namnet SOS Aktuellt.

Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får tidningen som kostnadsfri medlemsförmån. Den läses också på Kårkullas boenden, bibliotek, socialkanslier, Luckan och av olika påverkare och aktörer i branschen.

Utgivare
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Redaktionens adress
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
E-post
mikaela.remes@samsnet.fi
Telefon
044 555 4388
Chefredaktör/ redaktör
Mikaela Remes

Antal nr/år
4
Upplaga
4 800
Prenumerationspris
Medlemsförmån. 15 e/år för övriga.
Läs tidskriften här
issuu.com/sosaktuellt