FUNK. – Funktionsrätt i samarbete

Intresserad av mänskliga rättigheter, socialpolitik och hur vi skapar ett samhälle där alla är delaktiga? Då är FUNK. tidskriften för dig!

Vi bevakar aktuella frågor som berör funktionshinderfältet, med fokus på Svenskfinland, och lyfter fram personliga berättelser och intressanta aktörer. Varje nummer har ett tema.

Medlemmarna i FDUV, FMA, FSS, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får tidningen som kostnadsfri medlemsförmån.

Utgivare
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Redaktionens adress
Medelhavsgatan 14 A
00220 Helsingfors
E-post
redaktion@funk.fi
Telefon
044 555 4388
Chefredaktör/ redaktör
Mikaela Remes
Webbplats

Antal nr/år
8 000
Upplaga
4
Prenumerationspris
Medlemsförmån. 15 e/år för övriga.
Läs tidskriften här
issuu.com/sosaktuellt