God Tid

God Tid är Svenska pensionärsförbundets medlemstidning. Tidningen riktar sig till svenskspråkiga pensionärer i Finland. Tidningen ingår som medlemsförmån vid medlemskap i någon av våra lokala medlemsföreningar.

Utgivare
Svenska pensionärsförbundet
Redaktionens adress
Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa
E-post
markus.west@spfpension.fi
Telefon
040-574 8751
Chefredaktör/ redaktör
Markus West

Antal nr/år
9
Upplaga
16000
Prenumerationspris
50