Gemenskap & påverkan

I GP kan du läsa intressanta personintervjuer, reportage och annat aktuellt inom funktionsrättsområdet. Vi bevakar särskilt sådant som gäller svenskspråkiga personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning.

Tidningen skickas till alla medlemmar i DUV-föreningar och Steg för Steg och har separata lättlästa sidor.

En prenumeration är också ett stöd för FDUV:s arbete för mänskliga rättigheter i allmänhet, och svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i synnerhet.

Utgivare
FDUV
Redaktionens adress
Nordenskiöldsgatan 18 A
02500 Helsingfors
E-post
gp@fduv.fi
Telefon
040-503 7230
Chefredaktör/ redaktör
Matilda Hemnell
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2600
Prenumerationspris
40 €, för medlemmar gratis
Läs tidskriften här