Hembygden

Hembygden utges av Finlands svenska hembygdsförbund (FSH). Tidningen grundades år 1986 och började utkomma i tabloidformat men formatet omändrades till A4-format från början av år 2017. Hembygden sänds i första hand till FSH:s medlemmar men också till bibliotek, kommuner, museer och organisationer samt en liten del till prenumeranter. Hembygden är skriver om hembygds- och kulturverksamhet i Svenskfinland.

Utgivare
Finlands svenska hembygdsförbund
Redaktionens adress
Annegatan 12 (PB 105), 00121 Helsingfors
E-post
forbundet@hembygd.fi
Telefon
0500-615 541
Chefredaktör/ redaktör
Tom Sandström
Webbplats

Antal nr/år
fem ggr/år
Upplaga
10500
Prenumerationspris
15 €/år , medlemsförmån för hembygdsföreningarnas medlemmar

HUVUDMAN
FINANSIÄR