Hembygden

Hembygden utges av Finlands svenska hembygdsförbund (FSH). Hembygden sänds i första hand till FSH:s medlemmar men också till bibliotek, kommuner, museer och organisationer samt en liten del till prenumeranter. Hembygden skriver om hembygds- och kulturverksamhet i Svenskfinland.

Utgivare
Finlands svenska hembygdsförbund
Redaktionens adress
Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa
E-post
forbundet@hembygd.fi
Telefon
040 184 1668
Chefredaktör/ redaktör
Susanne Lagus
Webbplats

Antal nr/år
3-4
Upplaga
10500
Prenumerationspris
15 € /år, medlemsförmån för hembygdsföreningarnas medlemmar