Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland). HTF utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis, vilket betyder att uppsatserna granskas av två externa experter. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 550 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Innehållet i HTF fokuserar huvudsakligen på Finlands och Nordens historia samt på teman med anknytning till Östersjöområdet.

HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) från och med årgång 1990. Nya årgångar publiceras med ett års fördröjning.

Utgivare
Historiska föreningen
Redaktionens adress
Historisk Tidskrift för Finland
c/o Vetenskapernas Hus,
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
E-post
huvudredaktor.htf@gmail.com
Chefredaktör/ redaktör
Jennica Thylin-Klaus

Antal nr/år
4
Upplaga
650
Prenumerationspris
HTF kan antingen beställas genom att man blir medlem i Historiska föreningen (ordinarie medlemsavgift 45 €/år, studerande 25 €/år) eller genom att man enbart beställer tidskriften (45 €/år). Prenumerationsavgiften i utlandet är 45 euro.
Läs tidskriften här