Jägaren

Tidning om jakt och vilthushållning. Delas ut åt alla som har löst sitt jaktkort. Tidningen har en version också på finska (Metsästäjä) och tidningarna har en gemensam upplaga på ca 320 000 ex varav Jägaren står för ca 18 500. Jägaren postas också åt alla åländska jägare.

Utgivare
Finlands viltcentral
Redaktionens adress
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
E-post
jari.varjo@riista.fi
Telefon
029-431 2109
Chefredaktör/ redaktör
Jari Varjo

Antal nr/år
6
Upplaga
18 500
Prenumerationspris
Kan ej prenumereras. Ingår i jaktvårdsavgiften som betalas åt staten.
Läs tidskriften här