Källan

Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) tidning Källan utkommer två gånger om året.

I Källan presenterar vi senaste nytt från SLS verksamhet inom arkiv, utgivning och forskning.

Du kan beställa hem gratis exemplar av Källan, eller prenumerera kostnadsfritt på tidskriften (se webbplats för beställningsformulär).

Utgivare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Redaktionens adress
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158
00171 Helsingfors
E-post
info@sls.fi
Telefon
09-618 777
Chefredaktör/ redaktör
Marika Mäklin

Antal nr/år
2
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här