Källan

Svenska litteratursällskapets tidning. Läs det senaste om vår verksamhet inom arkiv, utgivning och forskning.

Utgivare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Redaktionens adress
PB 158
00171 Helsingfors
E-post
info@sls.fi
Telefon
09-618 777
Chefredaktör/ redaktör
Ansvarig redaktör: Marika Mäklin

Antal nr/år
2
Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här