Tidskriftsträff

Tid: 10.12.2018, kl. 11.30-16

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Tema: tidskriften och utgivarorganisationen

Frågeställningar:

Många av våra tidskrifter ges ut av en större organisation. Det ger en viss ekonomisk trygghet, men samarbetet är inte alltid friktionsfritt.

Utnyttjar organisationen all den potential som tidskriften har, t.ex. när det gäller synlighet och medlemsrekrytering?

Också vi som arbetar med tidskrifter är journalister – vad kan Publicistförbundet erbjuda?

Program:

11.30                    Lunch och mingel

12.15                     Organisationen och vi – vilken är         tidskriftens roll?

                              Synpunkter och erfarenheter, både av utgivare och redaktörer:

                                              Matilda Hemnell, informatör på FDUV, chefredaktör för GP/Gemenskap & påverkan

                               Miche Oksanen, gen.sekr.för Pohjola-Norden

                                              Pernilla Nylund, informatör på Psykosociala förbundet, redaktör för Respons

                               Robin Sjöstrand, kommunikatör på FSSMF, redaktör för Resonans

                               Diskussionen leds av Mari Pennanen och Thomas Rosenberg

            

13.30                      Diskussion

14.15                      Kaffe

14.45                      Också vi är journalister!

                               Vad kan Publicistförbundet ge tidskrifternas redaktörer och medarbetare?

                               Mikael Sjövall, ordf. för Publicistförbundet

15.15                      Diskussion

15.45                      Förslag till tema för följande träff

16.00                      Avslutning

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna. Anmälningar senast 3.12. på https://www.lyyti.in/tidskriftstraff2018.

Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Om du har frågor så hör av dig till Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279 eller Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171.

 

 

Nästa tidskriftsträff under planering

Vi planerar som bäst nästa tidskriftsträff. Temat kretsar kring organisationstidskrifterna och deras speciella problem. Preliminärt datum 7.11.2018, plats som tidigare G 18 i Helsingfors.

Vi återkommer inom kort med närmare information.

Tidskriftsträff

Tid: 23.4.2018, kl. 11.30-16

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Tema: språk och speed-dejting

 

Frågeställningar:

Vilka är de senaste trenderna ifråga om vårt språk, framför allt i medierna?

Vad kan tidskrifterna göra för att förbättra sitt språk – och hur viktigt är det?

Ställer de nya medierna nya krav ifråga om språkbehandlingen?

Kan vi speed-dejta oss till nya kontakter, insikter och erfarenheter?

 

11.30                    Lunch och mingel

12.15                      Språket i våra tidskrifter

                               Om trenderna inom dagens språkutveckling och -vård

                              Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare vid Institutet för de                                     inhemska språken

13.00                     Kommentarer av NN

13.20                      Diskussion

 

13.45                      Speed-dejting

Effektivt nätverkande genom speed-dejting. Med fokus på konkret samarbete möter du andra tidskriftsredaktörer för en kort och intensiv diskussion.

Förbered dig genom att tänka ut några konkreta saker du kan erbjuda andra och några saker du vill ha hjälp med eller tips om.

14.15                      Kaffe

                               Speed-dejtingen fortsätter

15.30                      Diskussion och förslag till tema för följande träff

16.00                      Avslutning

 

Lunch, kaffe och program avgiftsfria för deltagarna.

Arrangörer: Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet. Anmälningar senast 16.4 till Mari Pennanen, mari.pennanen@studieforbundet.fi eller 040-7030279 eller Thomas Rosenberg, koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171 (uppge även eventuella matalleriger).

 

 

Tidskriftskurs

Svensk vuxenutbildning (SVUX)/Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Tidskrifterna och de sociala medierna

En tvådagars kurs riktad till tidskriftsredaktörer/producenter

Tid: 1-2 februari 2018

Plats: Helsingfors universitet, Athena sal 168, Brobergsterassen 3 A, 1 vån.

(invid lärarutbildningscentret Minerva, uppe på backen invid Långa bron, ingång lättast via Elisabethsgatan-Snellmansgatan)

Dag 1, torsdagen 1.2.

 (11-12           lunch, för den som vill, t.ex. på matserveringen i Minerva)

 12.00             Tidskrifterna och det nya mediefältet. Hur kan vi bäst utnyttja de sociala medierna?

Laura Johansson, Viestintä-Piritta Oy

                      diskussion    

14.00             kaffe

14.30             Utnyttjar de sociala medierna dig och din tidskrift – och vad kunde vi göra annorlunda?  (Vid behov demonstration av den nya Paperini-appen)

                      Ben Fernström, Paperini

15.15             diskussion

16.00             dagen avslutas                   
17.00             middag   (gemensam, på närbelägen krog)

 Dag 2, fredagen 2.2.

 Tidskrifternas roll i det nya medieklimatet  

 9.00               morgonkaffe

9.30               När dammen brast. En lyckad kampanj – men sedan?

                      Johanna Holmström författare

diskussion

11.00-12.00   lunch

12.00             Den kvalitativa journalistikens möjligheter i dagens medievärld

                      Fredrik Sonck, kulturchef på HBL

                      kommentar: Janne Wass, chefredaktör Ny Tid

                      diskussion

13.15             uppsummering                   

14.00             dagen avslutas                   

                     

Pris: 200 euro/deltagare (om flera från samma tidskrift betalar de följande halva priset; 300 för två, 400 för tre osv.). Kursen stöds av Konstsamfundet.

Anmälning: Per e-post robert.runeberg@helsinki.fi. senast 26.1.2018. Skriv i anmälningen din faktureringsadress. 

 

Tidskriftsträffen

den 26.9.2017 på G 18 i Helsingfors var lyckad, liksom tidigare träffar vi numera regelbundet ordnar i samarbete med Svenska studieförbundet. Sammanlagt ett 30-tal personer deltog, från ett 20-tal tidskrifter. Temat var ”Journalistik, juridik och ekonomi”, med juristen Tytti Oras från Journalistförbundet som huvudföreläsare.

Nästa tidskriftsträff ordnas i april 2018. Temat antagligen språk och innehållsliga frågor, i enlighet med de önskemål som framkom vid senaste träff. Vi återkommer med närmare information. Vi överväger också att framöver ordna träffarna också på andra platser i Svenskfinland. 

 

Tidskriftsträff 26.9.2017 på G 18

De två träffarna hittills har varit lyckade, och nästa tidskriftsträff ordnas den 26.9., också nu på G 18.

Fokus denna gång är på organisationstidskrifterna och deras problem, men det utesluter givetvis inte att också andra tidskrifter kan delta. Det preliminära programmet nedan:

 

Tid: 26.9.2017, kl. 11.30-16

Plats: Sfv-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Tema: Journalistik, juridik och ekonomi

Frågeställningar:

Hur lösa problem i relationen mellan redaktören och styrelsen/utgivaren?

Gäller journalistreglerna också tidskrifterna?

Hur balansera mellan heimlaga och proffsighet, då man tvingas arbeta med en nollbudget?

Vilka möjligheter finns det i olika former av samarbete? Tryckerisamarbete, utbyte av material, bollplank i skrivprocessen, skribentpool etc?

11.30-12.15           Lunch och mingel

12.15-14.15           Tema 1: ”Journalistregler – också för tidskifter?”

                               Tema 2: ”Ekonomi och samarbete”

Beroende på antalet deltagare antingen indelat i två grupper som byts vid halvtid, eller gemensamt program med byte av tema vid halvtid.

En inledare per tema, plus 2-3 förberedda kommentarer av deltagarna

14.15-14.45           Kaffe

14.45-15.30           Avslutande diskussion om tema 1 och 2     (med inledarna på plats)

15.30-16.00           Förslag till tema för följande träff

Efteråt möjlighet till middag på närbelägen restaurang, ifall det finns intresse. På egen bekostnad.

Lunchen, kaffet och programmet avgiftsfria för deltagarna. Träffen ordnas av Tidskriftsprojektet och Svenska studieförbundet.

Anmälningar senast 19.9. till Thomas Rosenberg

koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171

 

Kurs om tidskrifter och sociala medier

För hösten 2017, i oktober eller november, planeras därtill en kurs om tidskrifterna och de sociala medierna. Närmare information senare. 

Följande tidskriftsträff inkommande höst

Nästa tidskriftsträff ordnas under hösten 2017, med fokus på de speciella problem som organisationstidskrifterna har. Närmare information senare.

 

Tidskriftsträff  

Tid: 3.4.2017, kl. 11.30-16

Plats: G 18

Tema: Tidskrifter som lyckats

Vad har de tidskrifter gjort som klarat sig bra? Handlar det om innehållet, paketeringen, kontakterna till olika målgrupper, marknadsföringen?

Vi har bjudit in tre tidskrifter som vi tror att kan inspirera andra: Ananda och en annan finsk tidskrift (ännu obekräftat vilken), samt finlandssvenska Astra. Som bonus senaste nytt om Skriftly.

11.30-12.30                           Lunch och mingel

12.30-13.00                           Ben Fernström: Skriftly, latest news

13.00-13.30                          Måns Broo, chefredaktör för Ananda 

13.30-14.00                          en annan finsk tidskrift, NN

14.00-14.30                           Kaffe

14.30-15.15                          Ylva Perera, Astras viceordf. , plus ev. chefred. Nina Nyman   

15.15-16.00                           avslutande diskussion 

Efteråt möjlighet till middag på närbelägen restaurang, ifall det finns intresse. På egen bekostnad.

Lunchen, kaffet och programmet avgiftsfria för deltagarna.

Anmälningar senast 27.3. till tidskriftskoordinatornThomas Rosenberg

koordinator@tidskrift.fi, eller 050 528 7171

Arrangörer: Svenska Studieförbundet och Tidskriftsprojektet, i samarbete med Skriftly/Ben Fernström

 

Tidskriftsträffen

den 8.11. på G 18 var mycket lyckad. Ett drygt 20-tal personer deltog, plus arrangörerna, från åtminstone 16 tidskrifter. Halva tiden diskuterades aktuella frågeställningar och problem inom tidskriftsvärlden, och den andra halva tiden ägnades Skriftly och dess utvecklingsplaner. Antalet medverkande tidskrifter är redan 25, och flera till är på väg.

Erfarenheterna från träffen, arrangerad av Svenska Studieförbundet/Mari Pennanen, Ben Fernström från Paradgim och undertecknad koordinator för Tidskriftsprojektet, var så pass lyckade att man kommer att arrangera liknande träffar senare, förmodligen redan under våren 2017  

 

Tidskriftskursen 12-13.11.2015

Även årets kurs har digitaliseringen som tema. Första dagen presenteras den nya digitala plattformen, och den andra dagen diskuteras varför man ger ut tidskrifter - och rentav vågar ge ut nya tidskrifter och tidningar.

Programmet nedan. Anmälan som vanligt till robert.runeberg@helsinki.fi

 

Programmet för tidskriftskursen hösten 2015

En tvådagars kurs riktad till tidskriftsredaktörer/producenter

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,

Snellmansgatan 12, Helsingfors

Dag 1, torsdagen den 12 november

”Den digitala lösningen”

9.30               morgonkaffe
10-12             Presentation av den nya portalen

Ben Fernström och Thomas Rosenberg

Kommentarer av några pilottidskrifter

12-13             lunch

13-15 (16)     Praktiska övningar i hur man använder portalen
 

Dag 2, fredagen den 13 november

”Varför en tidskrift?”

9.00               morgonkaffe

9.30               Diskussion om varför man skriver i respektive ger ut tidskrifter.

Inledare Thomas Rosenberg; ” Tidskriften en skrift i tiden”

Joel Backström, filosof: ”Min skrift i evigheten”

11-12             lunch

12-15             Varför utkommer vår publikation?

                      Nygrundade tidningar och tidskrifter berättar om motiv och affärsidé

                      Medverkande (listan kompletteras ännu)

                     Camilla Stjernvall NYA ÖSTIS   

                      Margitha Sundström EST ELLE  

                      Mia Holmbäck NYA ÖB  (eller någon annan från tidningen)

                      Anders E. Larsson PRESENS    

Pris: 200 euro/deltagare. Kursen stöds av Konstsamfundet

Anmälning: robert.runeberg@helsinki.fi. senast den 5.11. 2015.

Skriv i anmälningen din faktureringsadress. 

OBS: Deltagarna bör helst ha egen laptop eller motsvarande med!

 

 

 

Tidskriftskursen i intervjuteknik

som arrangerades 24-25.10. på Soc&komm, med Björn Häger som föreläsare, var enligt samstämmiga uppgifter väldigt omtyckt.
Nästa höst planeras en kurs kring tidskrifterna och webben. Och denna gång inte samtidigt som Bokmässan, men nog i oktober. Vi återkommer med närmare information senare. Ett av de element som kommer att ingå är de möjligheter Presstanda ger, dvs. att tidskrifterna kan länka upp sig till den digitala databas som Brages pressarkiv håller på att bygga upp.

 

Kurs om Intervjumetodik under hösten 2013

Intervjuteknik lär dig konsten att fråga
Du får en tydlig struktur att planera dina intervjuer utifrån. Du får veta det vanligaste felet i intervjuer. Och hur världens bästa fråga låter.
Mina föreläsningar lär ut hur du blir en bättre intervjuare: Vilka frågor fungerar bäst? Hur får du människor att öppna sig? Hur undviker du de vanligaste misstagen?

Tid: 24.10 – 25.10 2013 kl. 9.15 -16.00

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, Sal 234

Kursledaren Björn Häger är en ofta anlitad föreläsare och utbildare. Han har skrivit flera läroböcker, bland annat Intervjuteknik (Liber, 2007) och Reporter – en grundbok i journalistik (Norstedts 2009). Sedan 2010 leder han programmet Plånboken i P1. Han har varit reporter på flera tidningar och arbetat med undersökande journalistik för SR där han också ansvarat för utbildningar inom reportage och intervju. Han har även varit redaktör för TV4s Kalla fakta och SVTs Veckans Brott. På senare år har han särskilt intresserat sig för berättarteknik och begriplighet.

Pris: 200 euro/deltagare. Kursen stöds av Konstsamfundet

Anmälning: Per e-post robert.runeberg@helsinki.fi. Skriv i anmälningen din faktureringsadress.
 

 

Två tidskriftskliniker under våren 2013

Under våren hölls två kliniker, en i Helsingfors 9.4. och en i Vasa 18.4.

I Helsingfors deltog fyra tidskrifter (Hembygden, Mentora, Finlnads Synskadade samt Vi Hörs), med Annika Madejska och Thomas Rosenberg som lärare. Den förra om ombrytning och den senare med allmänna synpunkter.

I Vasa deltog slutligen bara en tidskrift (Österbottniska Posten), med Peter Björkas (ombrytning) och Thomas Rosenberg (allmänna synpunkter) som lärare.

 

Klinik

Den länge utlovade tidskriftskliniken i Helsingfors blir äntligen av, den 9.4. 2013  i Studiecentralens utrymmen på Nylandsgatan 17 B. Jag har i första hand utgått från de fem tidskrifter som från tidigare funnits på kölistan, och haft direkt kontakt till dem (Mentora, Hembygden, Nyländsk hembygd, Fredsposten och SOS Aktuellt).

Tre av dem har av olika orsaker fallit bort, och det återstår därför bara två, vilket gör att vi klarar oss med bara en halvdagsklinik. På programmet står layout och ombrytning med Annika Madejska och allmänna synpunkter med Henrika Zilliacus-Tikkanen (inte ännu bekräftad) och Thomas Rosenberg.

Om det ännu finns andra tidskrifter som är intresserade skall ni anmäla därom med det snaraste. Plats finns för två till, och då blir kliniken heldags (med en halvdag för respektive tidskrift)
 

Kurs om Storytelling

I slutet av oktober, den 25-26.10., arrangeras i Helsingfors på Social- och kommunalhögskolan vid HU en fortbildningskurs för tidskriftsredaktörer.

Denna gång kring Storytelling, med journalisten Björn Häger från Sverige som föreläsare. Det handlar alltså om hur man bygger upp en säljande och intressant artikel.

Kursen blev fulltecknad nästan genast, vilket är glädjande. Närmare information, både om denna kurs och kursverksamheten överlag,  ger kursansvarige Robert Runeberg. Ni kan t.ex. gärna ge honom tips om kurser som borde ordnas! Honom når ni på adressen robert.runeberg@helsinki.fi

Tidskriftskliniker

Koordinatorn ber om ursäkt för att han ligger lite efter tidtabellen när det gäller tidskriftsklinikerna. Det finns några tidskrifter som redan anmält sig för en klinik, och vi försöker planera in en sådan bara arbetet kring Bokmässan, Bokkatalogen och den nya hemsidan är undanstökat! De som redan anmält sig finns fortfarande kvar på listan!

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med