Liber

Liber är Svensk Ungdoms medlemstidning. Den utkommer fyra gånger per år som
papperstidning och uppdateras regelbundet på webben. Liber har en hög nivå både visuellt och innehållsmässigt, med intressanta och aktuella artiklar av en mångsidig skara sakkunniga skribenter.

Svensk Ungdoms medlemmar får tidningen hemskickad gratis. Övriga kan prenumerera på Liber genom att höra av sig till liber(a)su.fi. Du kan även läsa våra tidningar i elektroniskt format på su.fi/medlemstidning, helt gratis!

Utgivare
Svensk Ungdom
Redaktionens adress
Simonsgatan 8 A,
00100 Helsingfors
E-post
liber@su.fi
Telefon
045-773 10276
Chefredaktör/ redaktör
Anna Hellberg

Antal nr/år
4
Upplaga
3 450
Prenumerationspris
Medlemsförmån

HUVUDMAN
FINANSIÄR