Livet

En kristen månadstidning för folk mitt i livet. Livsnära, ärlig, nyfiken, aktuell, tidlös, modig, upplysande, andlig vägledare. Tidningen ges ut av de svenskspråkiga pingstförsamlingarna i Finland. 10 nr/år - 60 €

Utgivare
Finlands svenska Pingstmission
Redaktionens adress
Skeppsgatan 10 B 1, 65100 Vasa
E-post
edward@livet.fi
Telefon
0400 806646
Chefredaktör/ redaktör
Edward Holmberg

Antal nr/år
10
Upplaga
900
Prenumerationspris
60 medlemsförmån
Läs tidskriften här
Facebook Livet