LL-Bladet

LL-Bladet är en lättläst nyhets- och aktualitetstidning som utkommer varannan vecka, med en längre paus på sommaren och vid årsskiftet. LL-Bladet innehåller inrikes-, utrikes- och sportnyheter. Tidningen skriver också om kultur och underhållning samt erbjuder intervjuer och reportage.
LL-Bladet utkommer både på papper och på webben. På webben är det dessutom möjligt att lyssna till texterna.
LL-Bladet riktar sig till alla som behöver eller vill ha information på svenska i en form som är lättare att läsa och förstå än i vanliga dagstidningar.
LL-Bladet görs i samarbete med finska Selkokeskus.

Utgivare
FDUV i samarbete med Kehitysvammaliitto
Redaktionens adress
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
E-post
ll-bladet@ll-center.fi
Telefon
040 163 3949
Chefredaktör/ redaktör
Maria Österlund
Webbplats

Antal nr/år
20
Upplaga
knappt tusen
Prenumerationspris
25 euro, grupprenumerationer till rabatterat pris
Läs tidskriften här
www.ll-bladet.fi

HUVUDMAN
FINANSIÄR