Lätta bladet

Lätta bladet är en tidskrift som skriver på lätt svenska. Lätta bladet skriver kort och lättfattligt om händelser i Finland och andra länder, om sport, kultur och underhållning. Varje nummer innehåller också en intressant personintervju. Lätta bladet hette tidigare LL-Bladet. Lätta bladet riktar sig till alla som vill läsa om aktuella ämnen på lätt svenska.

Utgivare
FDUV
Redaktionens adress
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
E-post
ll-bladet@ll-center.fi
Telefon
040 163 3949
Chefredaktör/ redaktör
Maria Österlund
Webbplats

Antal nr/år
8
Prenumerationspris
25 euro/ år
Läs tidskriften här
www.lattabladet.fi