Medborgarbladet

Medborgarbladet är Svenska folkpartiet i Finlands språkrör. Den utkommer fem gånger om året och behandlar teman om samhälle, politik, ekonomi, klimat och kultur. Tidningen, som är en medlemsförmån, håller dig även uppdaterad om nyheter inom Svenska folkpartiet.

Utgivare
Svenska Folkpartiet i Finland
Redaktionens adress
Georgsgatan 27, 00100, Helsingfors
E-post
redaktion@sfp.fi
Telefon
0503456548
Chefredaktör/ redaktör
Sofia Jern

Antal nr/år
5
Upplaga
25 000
Prenumerationspris
Medlemsförmån