Mission

Finska Missionssällskapets gratistidning ger ett aktuellt perspektiv på mission och internationellt utvecklingssamarbete i flera länder. Reportage, intervjuer och nyheter för dig som är intresserad av bistånd, hjälparbete och kristen tro.

Tidningen Mission postas till 4 000 hushåll i Svenskfinland och till församlingarna i Borgå stift.

Utgivare
Enheten för svensk service vid Finska Missionssällskapet
Redaktionens adress
Finska Missionssällskapet rf
PB 56
00241 Helsingfors
E-post
britt-helen.lindman@finskamissionssallskapet.fi
Telefon
040-902 2817
Chefredaktör/ redaktör
Marika Björkgren-Thylin, chefredaktör

Antal nr/år
4
Upplaga
4700
Prenumerationspris
gratis
Läs tidskriften här
Kan också läsas på Paperini