Mitt i livet

Mitt i livet är både en medlemstidskrift för Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar och en tidskrift som sprids som gratis lösnummer via tidningsställningar på olika ställen. Den innehåller artiklar, reportage, recept, direkt församlingsrelaterad info, barnsidor och andaktsmaterial etc. Artiklarna är ofta temabundna och ger en inblick i de ämnen som valts för de olika tidningsnumren.

Utgivare
Ekenäsnejdens svenska församling/Anders Lindström (kyrkoherde)
Redaktionens adress
Ekenäsnejdens svenska församling/Yvonne Lindström
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
E-post
yvonne.lindstrom@evl.fi
Telefon
0445081527
Chefredaktör/ redaktör
Yvonne Lindström

Antal nr/år
4-5
Upplaga
6000-6500
Prenumerationspris
Medlemsförmån