MST/Missionsstandaret

MST står för Människa, Samtid, Tro. Vi vill vara en tidning för människan i vår samtid, med den kristna tron som grund.

Utgivare
Finlands svenska baptistsamfund
Redaktionens adress
PB 54, 65101 Vasa
(Besöksadress Rådhusgatan 44 K 5, Vasa)
E-post
mst@baptist.fi
Telefon
050-3236188
Chefredaktör/ redaktör
Peter Sjöblom

Antal nr/år
8
Upplaga
725
Prenumerationspris
80 euro, studerande 40 euro
Läs tidskriften här