Niordbladet

Ekonomiföreningen Niords medlemstidskrift som går till alla cirka 3500 ekonommedlemmar samt 700 studerandemedlemmar. Vi följer upp intressanta personer, spännande karriärer och mångsidiga teman, som tillsammans ska ge våra medlemmar redskap för ett arbetsliv i förändring.

Utgivare
Ekonomföreningen Niord
Redaktionens adress
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
E-post
niord@niord.fi
Chefredaktör/ redaktör
Catarina Söderström
Webbplats

Antal nr/år
n 4 nr/år – medlemsförmån