Niordbladet

Niordbladet är Ekonomföreningen Niord rf's medlemstidskrift, som går till alla ca 3500 ekonommedlemmar samt 700 studerandemedlemmar. Vi följer upp intressanta personer, spännande karriärer och mångsidiga teman, som tillsammans ska ge våra medlemmar redskap för ett föränderligt arbetsliv.

Utgivare
Ekonomföreningen Niord rf
Redaktionens adress
Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
E-post
niord@ekonomit.fi
Telefon
0400-138 528
Chefredaktör/ redaktör
Catarina Söderström
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
4400
Prenumerationspris
medlemsförmån