Nya Argus

Nya Argus är en anrik finlandssvensk kulturtidskrift. Litteratur och konst bevakas och den aktuella samhällsutvecklingen i Finland och hela världen granskas.

Utgivare
Garantiföreningen för Nya Argus
Redaktionens adress
Sandbackagränd 4 A
02200 Esbo
E-post
nya.argus@gmail.com
Telefon
0442794907
Chefredaktör/ redaktör
Johan Stén

Antal nr/år
10-12
Upplaga
500
Prenumerationspris
60