Nyckeln

Nyckeln är en professionstidning som i första hand riktar sig till anställda och förtroendevalda i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den pejlar läget i kyrka och samhälle genom personporträtt, fördjupande artiklar och information. Läsvärd för alla som intresserar sig för kyrkliga och samhälleliga frågor.

Utgivare
Fontana Media Ab
Redaktionens adress
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
E-post
stefan.myrskog@evl.fi
Telefon
040-531 1275
Chefredaktör/ redaktör
Stefan Myrskog

Antal nr/år
4
Upplaga
ca 400
Prenumerationspris
36 e / år