Ny Tid

Ny Tid är en partipolitiskt obunden rödgrön samhälls- och kulturtidskrift som månar om den långa och långsamma journalistiken. Ny Tid bevakar samhällsfenomen och politik med ett analytiskt grepp, och upprätthåller en framåtblickande kulturdebatt. Ny Tid värnar också om den klassiska recensionen, och bevakar på bred front finlandssvensk kultur med nedslag också i internationella kulturfenomen.

Utgivare
Tigern rf
Redaktionens adress
Tallbergsgatan 1/28, 00180 Helsingfors
E-post
red@nytid.fi
Chefredaktör/ redaktör
Janne Wass
Webbplats

Antal nr/år
12
Upplaga
1900
Prenumerationspris
72 €
Läs tidskriften här