Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) är Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning som delas ut gratis till 40 000 hushåll i Österbotten. ÖP:s roll är att uppmärksamma föreningarna och bevaka frågor som är relevanta för dem.

Utgivare
Ab Sidwill Oy
Redaktionens adress
Handelsesplanaden 10 d, 65100 Vasa
E-post
caroline@sou.fi
Chefredaktör/ redaktör
Caroline Mård
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
40500
Läs tidskriften här