Respons

I Psykosociala förbundets medlemstidning skriver vi om psykisk hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv. Vi skriver hoppfullt men realistiskt, mångsidigt och inspirerande, med ett innehåll som består av livsberättelser, kolumner, reportage och hälsotips. Tidningen innehåller även information om våra kurser.

Utgivare
Psykosociala förbundet
Redaktionens adress
Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad
E-post
sonja.wickman@fspc.fi
Webbplats

Antal nr/år
4
Prenumerationspris
20 euro/år eller som medlemsförmån