Scoutposten

Scoutposten är Finlands Svenska Scouters medlemstidning där förbundet informerar scouter, ledare och deras föräldrar om vad som är aktuellt på scoutfältet. Tidningen innehåller artiklar om kårernas verksamhet men ger också tips och information om andra händelser på scout-, organisations- och ungdomsområdet. Tidningen utkommer 4 ggr/år och kan läsas av alla intresserade på Issuu.

Utgivare
Finlands Svenska Scouter rf
Redaktionens adress
Tölögatan 55, 00250 Helsingfos
E-post
kansliet@scout.fi
Telefon
044 272 3463
Chefredaktör/ redaktör
Jannica Savander
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
4200
Prenumerationspris
medlemsförmån