Skärgård

Skärgård är en tidskrift för alla som har ett intresse för skärgård, kustland och öar. Tidskriften dokumenterar de mest unika områden vi har i vårt land och utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet berör bland annat natur, kultur, samhälle, bobarhet, öforskning, företagande, hållbar utveckling och historia.

Tidskriften gör varje hängmatta, bryggkant, arbetsrum och skärgårdshylla komplett.

Utgivare
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Redaktionens adress
Centret för livslångt lärande
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post
skargard@abo.fi
Telefon
02 215 4944
Chefredaktör/ redaktör
Chefredaktör Cecilia Lundberg. Redaktör Pia Prost.
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
1400
Prenumerationspris
48