Skärgård

Skärgård är en tidskrift för alla som har ett intresse för skärgård, kustland och öar. Tidskriften dokumenterar de mest unika områden vi har i vårt land och utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet berör natur, kultur, samhälle, havsfrågor, öforskning, företagande, hållbar utveckling, historia, etc.

Utgivare
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Redaktionens adress
Tidskriften Skärgård
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
20500 ÅBO
E-post
skargard@abo.fi
Telefon
046 920 2967
Chefredaktör/ redaktör
Pia Prost
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
1200
Prenumerationspris
46 €/år