Språkbruk

Språkbruk är en populärvetenskaplig, finlandssvensk tidskrift, där du kan läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk publicerar bland annat artiklar av språkforskare och intervjuer med personer som jobbar med språk. Även språklitteratur recenseras i tidskriften.

Språkbruk kan läsas av alla som tycker att språk är intressant. Den som använder svenska i sitt arbete kan ha glädje av Språkbruk. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare och översättare.

Språkbruk utkommer gratis på nätet och finns också på Facebook och Instagram.

Utgivare
Institutet för de inhemska språken
Redaktionens adress
Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors, Finland
E-post
sprakbruk@sprakinstitutet.fi
Telefon
029 533 3300
Chefredaktör/ redaktör
Bianca Ortiz Holmberg

Prenumerationspris
Gratis
Läs tidskriften här