Facebook-gruppen Tidskriftsredaktörerna i Svenskfinland

25.02.2020 kl. 13:16

 

Vi har skapat en sluten Facebook-grupp för tidskrifterna. Bakgrundstanken till att gruppen grundats är att många redaktörer jobbar rätt ensamt och för sig själva. Medlemmarna i gruppen är redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med en finlandssvensk tidskrift. Med denna grupp vill vi på ett enkelt sätt kunna få kontakt med varandra. I den här gruppen kan medlemmarna ställa frågor, be om råd och dela med sig av sådant som kan vara både till nytta och nöje för andra redaktörer.

Gruppen är sluten för att medlemmarna ska kunna dela med sig. Om du vill gå med i gruppen så be om att få gå med här: https://www.facebook.com/groups/621200118695417/ eller be tidskriftskoordinator Mari Pennanen lägga till dig.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi