Verksamhet till stöd för tidskrifterna

11.03.2020 kl. 09:16

Nätverk så att tidskriftsredaktörer har ett professionellt bollplank i olika frågor. Det, och gemensam synlighet på bokmässan i Helsingfors, tidskriftssidor i Bokkatalogen och fotbildning, är vad referensgruppen för Tidskrift.fi - Arena för finlandssvenska tidskrifter diskuterade på sitt första möte.

Den gemensamma verksamheten till stöd för alla finlandssvenska tidskrifter har under många år erbjudit stöd gällande synlighet och fortbildning för tidskriftsredaktörer. Planerna för i år är att fortsätta med verksamheten, samtidigt som tidskrifternas behov av stöd kartläggs.

Många som jobbar med tidskrifter är rätt ensamma i sitt arbete och nätverk och möjligheter att träffa andra är viktigt. I slutet av mars ordnas en nätverksträff med temat arbetsrutiner. För redaktörerna har också en Facebookgrupp grundats, och där kan redaktörerna be om råd, fråga hur andra gör och dela med sig av tips. Gruppen har redan 50 medlemmar.

På sajten tidskrift.fi listas de finlandssvenska tidskrifterna. När de flesta hunnit lägga upp info kommer sajten att lyftas fram med en kampanj där vem som helst kan beställa ett provexemplar av en tidskrift.

Verksamheten till stöd för de finlandssvenska tidskrifterna (som tidigare kallades Tidskriftsprojektet) upprätthålls nu av Förbundsarenan och styrelsen har tillsatt en referensgrupp för verksamheten. I referensgruppen sitter Mikaela Groop, redaktions- och informationschef på Finlands Svenska Marthaförbund, Pia Westerberg, chefredaktör på Språkbruk, Henrika Zilliacus-Tikkanen, universitetslektor på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi