Bättre bilder! - workshop för tidskriftsredaktörer

11 Maj 2020 kl. 10.00–16.00

Avsikten med workshopen är att öka deltagarnas kunskap om allt som har med bilder och bildhantering att göra; hur man tar bra bilder, hur man redigerar bilder, hur man använder bildbanker och vilka rättighetsfrågor som hör ihop med bildanvändning. Kursens lärare är fotograf Cata Portin, känd för sina fina porträtt och reportagebilder.

Målgrupp

Workshopen är i främsta hand avsedd för tidskrifts- och tidningsredaktörer.

Workshopens upplägg och program

Workshopen var ursprungligen planerad att arrangeras vid Svenska social- och kommunalhögskolans (Soc&kom) utrymmen i  Helsingfors, men på grund av coronavirussituationen kommer utbildningen att arrangeras på distans. 

Tiden för workshopen är måndag 11.05.2020 kl. 10.00-16.00. Tid för inloggning kl. 9.30-10.00, vid behov får man per telefon hjälp med detta. Workshopen består av en förhandsuppgift, föreläsningar, gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Lunchpaus kl. 12.00 på egen bekostnad. 

Innehåll:

  • Hur ta bra bilder
  • Hur redigera bilder i bildbehandlingsprogram
  • Bildtänk - hur bildsätta artiklar
  • Hur använda bildbanker och hänvisa korrekt till bildbanker (avgiftsfria och avgiftsbelagda)
  • Rättigheter vid användning av bilder och bildbanker

Utbildare

Som huvudföreläsare och utbildare fungerar Cata Portin som är fotojournalist och jobbar på Hufvudstadsbladet. Cata frilansar även som fotograf för bl.a. teatrar, förlag och filmproduktionsbolag.

Kursledare är universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors universitet, samt sociolog och skriftställare Thomas Rosenberg, tidigare koordinator för Tidskriftsprojektet.

Arrangör

Kursen ordnas av HY+ utbildnings- och utvecklingstjänster vid Helsingfors univerisitet, i samarbete med Tidskriftsprojektet.

Kostnader

Konstsamfundet finansierar merparten av workshopens pris. Av deltagarna debiteras en avgift på 150 euro + moms 24 % (sammanlagt 186 euro).

I priset ingår workshopens innehåll, material samt förmiddagskaffe enligt programmet. Lunch sker på egen bekostnad.

Anmälan

Anmäl dig på hyplus.helsinki.fi/sv till workshopen. Anmälningstiden utgår 24.04.2020. Då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om workshopen, samt en förhandsuppgift.

Vänligen notera att anmälan är bindande. Om deltagaren annullerar sin anmälning efter sista anmälningsdagen, men minst 14 dagar före workshopens början, debiteras 25 % av den totala avgiften. Om deltagandet annulleras mindre än 14 dagar före workshopens början debiteras 50 % av avgiften. Vid avhopp efter att workshopen har börjat debiteras hela avgiften. Undantag görs om deltagaren kan visa upp ett godkänt läkarintyg. Vid förhinder kan deltagaren även välja att skicka en ersättare till workshopen.

Ytterligare information

Kundchef Sissel Korpisola
sissel.korpisola@helsinki.fi

+358 50 309 2618

HUVUDMAN
FINANSIÄR