Synvinkel

Organisationstidning för Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Tidningen innehåller reportage, artiklar, kolumner och annonser som berör synskadefrågor i Finland och i Norden.

Utgivare
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Redaktionens adress
Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
E-post
helene.wallin@fss.fi
Telefon
044-712 3017
Chefredaktör/ redaktör
Helene Wallin
Webbplats

Antal nr/år
8
Upplaga
1500
Prenumerationspris
Medlemsförmån