Ta Plats

Tidskrift för alla av västnyländsk lokalhistoria intresserade.
Förutom att ta till vara och öka kännedomen om lokalsamhället vill tidskriften erbjuda lokalhistoriskt intresserade artikelskribenter en publiceringskanal.

Utgivare
Föreningen Gardberg Center
Redaktionens adress
Nabogatan 20, 10300 Karis
E-post
gardbergcenter@gmail.com
Telefon
Föreningens verksamhetsassistent: 044-971 0275
Chefredaktör/ redaktör
Agneta Sjöblom

Antal nr/år
1-2
Prenumerationspris
Kan prenumereras för 14 euro per nummer (inkluderar postavgift). Föreningens medlemmar får tidskriften till rabatterat pris.