Ta Plats

Ta Plats är en västnyländsk lokalhistorisk tidskrift som utges av föreningen Gardberg Center rf. Artiklarna i Ta Plats skrivs till stor del av västnylänningar med kännedom och intresse för lokala händelser. Ta Plats riktar sig till alla intresserade av sin hembygd och dess historia. Syftet med Ta Plats är att öka kännedomen om och intresset för lokalsamhället.

Utgivare
Gardberg Center r.f.
Redaktionens adress
Nabogatan 20, 10300 Karis
E-post
gardbergcenter@gmail.com
Telefon
0440222483
Chefredaktör/ redaktör
Kim Björklund och Beatrice Blåfield

Antal nr/år
1–2
Upplaga
400–600
Prenumerationspris
Kan prenumereras för 14,65 euro per nummer (inkluderar postavgift). Föreningens medlemmar får tidskriften till rabatterat pris.